Push to add drama: CXO-lunch met Jan Dobbenie

09 januari 2014

Vrijdag de 13de december 2013. Je moet het maar durven. Als VP Retail eni Belgium komen spreken over “Europe’s deadly spiral in 7 steps”, vervolgens de typisch Belgische uitdagingen in de energiesector toelichten om dan tot de conclusie te komen dat het business model grondig moet veranderen: “From kWh to Energy Solutions”. Je zou van minder stil worden. En dan valt hét woord: Innovatie.

CxO Lunch

En nog belangrijker: innoveren met informatie. Kan het anders dan dat IT hier een rol mag/moet in spelen? Tegelijkertijd moet er ook realistisch met innovatie worden omgesprongen. Ik heb verschillende dingen gehoord: “choose your battles”, “try to fail cheap”, en “de juiste innovatie dan ook nog de markt in krijgen”.

Dit brengt ons bij het thema van de presentatie: “The drama of innovation in 4 acts”. In deze blog wil ik dan ook even de reacties vertalen die gegeven zijn geweest door de deelnemers.


Drama 1: The Drama of Synergies


 1. Er is op zich niets mis met de zoektocht naar synergieën (bv. overheen departementen, landen, ...), maar Iet op voor navelstaarderij!
 2. Terwijl je synergieën zoekt draait de wereld verder. Je dreigt opportuniteiten miste lopen.
 3. De mogelijkheden tot kostenbesparing zijn beperkt tot een (klein?) percentage van de huidige kostenbasis. De opportuniteiten op het vlak van externe waardecreatie door innovatie zijn daarentegen eindeloos.

Opvallend tijdens de discussies over outside-in en inside-out innovatie was dat verschillende deelnemers aanhaalden dat factoren zoals kostenbesparing enerzijds en op voorhand verplicht aantoonbare winst van de innovatie anderzijds, vaak dé show-stoppers zijn voor innovatie. Men verzinkt in procedures zodat wat op dit ogenblik innovatief lijkt, na het doorlopen van de procedures al verouderd is, so to speak.

Als synergie betekent dat er een “shadow IT” ontstaat dan is dit volgens Jan een gebrek aan vertrouwen in de huidige IT.

Waarbij dan de vraag kan worden gesteld hoe dit wantrouwen is ontstaan en hoe het hersteld kan worden… Om tenslotte de vraag te stellen of het innovatieve denken wel voldoende aanwezig is, zowel bij business als bij IT.

Uiteraard spelen het ecosysteem en de stakeholders van het bedrijf een rol bij het type van innovatie, soms afremmend, soms stimulerend. Maar als we Gartner mogen geloven dan wordt innovatie een kwestie van leven of dood.

Innovate or Die” is het nieuwe credo. Ik ben benieuwd.

Drama 2: The Drama of First Time Right


 1. 100% slaagkans is een utopie."Try to make failing as cheap as possible."
 2. Time to market is key. Win tijd door shortcuts te nemen. Opschalen (automatisatie, inpassing in architectuur) doe je wanneer je zeker bent dat je idee aanslaat.
 3. Durf te "puzzelen"

In plaats van een “shadow IT” kan men beter een IT met twee snelheden opzetten. Het is een manier om zich te organiseren.

Er is de innovatiefase waarbij aspecten zoals experimenteren op meerdere tracks, “painlessly disposable” m.a.w. wegwerp-innovatie mogelijk zijn, om uiteindelijk het kaf van het koren te scheiden. De goede overblijvende elementen gaan dan over naar de consolidatiefase.

Wat me bij bleef uit deze fase waren 3 dingen:

   • Consider architecture
   • Scale up & automate” en
   • Integrate

De reacties van de deelnemers kunnen samengevat worden in één woord: bedrijfscultuur. Het is aan de CEO of CxO’s om een cultuur van innovatie te creëren. Kost-efficiënte innovatiecultuur.

We moeten af van het “first time right”-syndroom, durven kleinere experimenten te doen, iteratief te werken.

Puzzelen, zo omschreef Jan het zelf treffend. En misschien illustreert volgende uitspraak nog het best wat er leefde in de groep: “If you don’t believe it can be done, at least get out of the way of those who are doing it.”

Drama 3: The Drama of IT Leadership and the “Schisma”

Ik kan het niet beter zeggen dan door de slide op te nemen die werd getoond:


 

CxO Lunch - Slide


Gek toch hoe na al die jaren van praten over business-IT alignment, business-IT fusion, etc. dit nog steeds door iedereen als een probleem wordt ervaren. Sommigen gewagen zelfs nog van een ravijn in plaats van een muur.

Terecht werd gewezen op het feit dat ook business niet altijd onderling gealigneerd is, dat IT misschien niet altijd de meest proactieve houding aanneemt, dat innovatie bij business én IT zit … kortom het lijkt wel op het verhaal van het oversteken van de Rubicon.

Rubicon

Volgens Wikipedia betekent: "De Rubicon oversteken”: een betwistbare daad stellen die men niet kan tenietdoen of waarop men onmogelijk kan terugkomen. Misschien is de angst dat dit gebeurt aan beide kanten te groot. En misschien is de beste samenvatting van de discussie nog wel: “It takes two to tango”.

Maar zolang Onbekend = Onbemind zal het moeilijk zijn om de liefde van de twee kanten te laten komen. Laat ons die Rubicon maar oversteken.

Drama 4: The Drama of Driving Blind


 1. Liever functionaliteit (gecontroleerd) uitbesteden dan het beheer van je data
 2. Datawarehouses en Operational Data Stores zijn ware schatkisten. Nu nog ontdekken hoe ze open te krijgen...
 3. Data scientists verdienen een prominente rol in elke organisatie die met grote hoeveelheden (complexe) data te maken krijgt.

Hier komen we dan zonder meer bij het grote belang van kwaliteitsvolle data en de informatie die we eruit kunnen halen. En vergeet maar even Big Data. Er werd terecht gezegd dat we al een massa gegevens hebben waar we vandaag té weinig mee aanvangen.

En het woord was er uit: ”Data Scientist”.

Als je dit opzoekt dan blijkt dat deze ene rol enkel kan ingevuld worden door een gemengd team van business- en IT-mensen. 1+1=3. Immers, business kennis en het kunnen interpreteren van de resultaten is één, de data bij elkaar krijgen en iteratief analyseren met de juiste tools is twee. Synergie is dus meer dan ooit nodig.

Opvallend was het verschil in maturiteit bij de verschillende bedrijven. Het gaat van bedrijven waar er nog weinig of niets gebeurt op het vlak van analytics tot bedrijven die volledige teams hebben die met business analytics bezig zijn. Iedereen was het er wel over eens dat men deze data in eigen beheer moet houden.

Of deze data dan al dan niet in de cloud moeten worden gezet is eigenlijk meer een governance & compliance verhaal dan een technologisch verhaal. En ook in deze discussie kwam het topic terug van een gemeenschappelijke taal tussen CIO en CEO en bijgevolg ook tussen IT en Business.

Het was wel interessant om te horen dat enkele bedrijven innovatie écht op hun radarscherm staan hebben en dit ook concretiseren door individuen of teams verantwoordelijk te maken voor innovatie, uiteraard binnen de context zoals deze in de discussies aan bod is gekomen.

Ik denk wel dat Gartner gelijk heeft: “Innovate or die”. Gericht, gewaagd, brutaal, verrassend, out-of-the-box met als één doel: het succes van het bedrijf vrijwaren naar de toekomst.

Guido Van Humbeeck, Senior Partner AE

With special thanks to Jan Dobbenie, Vice President Retail at eni gas & power NV/SA

Foto's

[gallery ids="144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155"]
Guido Van Humbeeck

Written by Guido Van Humbeeck

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all