Open brief aan de CEO

17 juni 2013

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Laat mij beginnen met een vraag: “Wanneer heeft u voor het laatst met uw CIO overleg gepleegd over de strategische richting van uw bedrijf en de mogelijkheden die de nieuwe evoluties in ICT bieden?

Ik wil alleen maar zeggen dat het mij opvalt dat wanneer er over strategie en mogelijke nieuwe business modellen wordt gepraat de CIO te vaak bij de laatste uit het (operationeel) management is om hierover geïnformeerd te worden. En dat is misschien wel spijtig om drie redenen:

a) Uiteindelijk zal uw CIO geconfronteerd worden met de impact die een dergelijke business oefening heeft op de huidige applicaties, data en communicatie. En dat gaat geld en inspanningen kosten, ook bij ICT.

En als het waar is dat een verwittigd man er twee waard is, lijkt het mij wel een goed idee om de CIO van bij het begin te betrekken.

b) Misschien heeft uw CIO wel vernieuwende ideeën. Er is immers een ware revolutie bezig buiten uw bedrijf en het zou zonde zijn om dit niet mee te nemen in uw strategie. De “Het zal ons niet overkomen”-mentaliteit doet vandaag sectoren zoals retail, CD handel, kranten en tijdschriften, uitgeverijen, … zeer veel pijn. En je kan er dus donder op zeggen dat ook uw bedrijf aan de beurt zal komen.

Met andere woorden als ik extrapoleer dan zal uw huidig business model wel eens achterhaald kunnen worden door de combinatie van mobiele toepassingen, business analytics, big data, sociale netwerken, de mogelijkheden van cloud-computing, gamification, … (voor meer uitleg over deze onderwerpen verwijs ik u graag naar uw CIO).

c) Het valt mij op dat de CIO en zijn team vaak een brede holistische kijk hebben op de huidige werking van het bedrijf, meer dan de individuele business units. Dit helpt wel in strategische discussies.

De tijd waarin ICT wordt gezien als een afdeling die enkel als opdracht heeft “keeping the lights on” of waar ICT wordt gezien als enkel een leverancier van wat de business zegt dat nodig is, zou toch stilaan voorbij moeten zijn. Een dergelijke omgeving is voor een CIO niet echt een motiverende plek om te werken.

De buitenwereld is in volle verandering, de technologische mogelijkheden zijn al gekend door uw (potentiële) klanten. Hier creatief en maximaal gebruik van maken is een strategische opdracht om ook het huidige business model te verrijken. Het negeren is geen optie.

Strategie mét ICT: een prachtige uitdaging voor u, uw business managers én uw CIO.

Met de meeste hoogachting

 

Guido Van Humbeeck, Senior Partner AE

Herneming van originele blog op blogs.tijd.be

Guido Van Humbeeck

Written by Guido Van Humbeeck

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all