ICT-groeten uit Barcelona

03 december 2012

Het is weer de tijd van het jaar. Bij het vallen van de bladeren, als de natuur in slaap valt, komen de Europese IT captains of industry samen voor hun jaarlijkse “Davos” bijeenkomst: de Gartner conference in Barcelona.

De lezer moet weten dat op dit soort van conferenties er wordt gesproken over wat er ons te wachten staat over 2 jaar en verder. Tevens wordt er richting gegeven over hoe we ons daar kunnen op voorbereiden. En dit jaar ging het over: “The Nexus of the Forces are changing how we do business


Nexus of forces

Dit vraagt wat om uitleg:

  • Nexus: Latijn voor “verbinding” vrij vertaald: het samen komen van.
  • Forces = Cloud Computing , Mobile, Informatie en Social Media.

Het is een beetje zoals de superstorm Sandy aan de Amerikaanse oostkust, die een samensmelting was van 2 stormen. Hier evenwel zijn het vier stormen of krachten die samen komen.

Het samenkomen van deze vier “krachten”, Cloud - Mobile - Social - Information, zal een zeer grote impact hebben over hoe we business zullen doen én organiseren. Eén van de sprekers drukte het mooi uit: “we gaan van een B2C (business to consumer) model naar een C2B (consumer to business) model”.

De klant zal bepalen met wie, waar en wanneer hij zaken doet. Dit laatste zal impact hebben op onze interne manier van werken, onze producten of diensten, onze processen, onze applicaties, onze gegevens, onze mensen, onze IT.

Cloud

Cloud computing moet in deze context zowel vanuit het standpunt van het bedrijf als vanuit het standpunt van het individu worden gezien. Het individu dat via de cloud, op zijn smartphone of tablet (Mobile) @thuis, @werk, @vakantie, @ergens-tussenin steeds kan interageren en zelf bepaalt welke diensten hij/zij afneemt op welk moment en waar . Als bedrijf moeten we hier rekening mee houden.

Big Data

Anderzijds kan het bedrijf rekenen op een massa aan nieuwe gegevens die het kan vergaren over het individu en groepen van mensen. Wie heeft waar, wanneer met wie rond zich, welke bestelling geplaatst? Hoe ziet het netwerk van dit individu er uit en hoe gedraagt zijn netwerk zich?

Bedrijven die er in slagen om uit deze massa aan informatie , ook wel Big-data genoemd, zinvolle conclusies, wat zeg ik, voorspellingen te kunnen doen zullen hun manier van werken en producten sneller en beter kunnen aanpassen aan de wensen van de klant. En ondertussen deelt de klant zijn ervaringen met vrienden en netwerk (Social Media).

Digital Natives

Een toekomstbeeld dat niet te stoppen is. De “digital natives” (geboren na 1980) nemen over. Moet het gezegd dat we dringend werk moeten maken van het vinden of kweken van de juiste competenties zowel binnen business als binnen ICT.

Innovatie

Innovatie zal een sleutelfactor zijn. En zoals één van de keynote sprekers zei : “When it comes to innovation: Passion is the best prediction of success.” Innovatie zal moeten deel uitmaken van onze strategie. Of zoals een andere spreker het mooi verwoordde:

“Strategy is better than hoping it will happen.”

Technologie

Voor de rest hebben we het gehad over BOYD, IMDB, CEP, de CDO, Gamification, IM (wel degelijk verschillend van IMDB), IMC, HTML5, Hybrid IT, UAT, SQM en nog veel meer interessants. Dit maar om te zeggen dat we in IT nog steeds nerds zullen nodig hebben.

Er is één wiskundige vergelijking die ik u, lezer, niet wil onthouden:

Wendbaarheid = 1 / Complexiteit.

Wat heb ik geleerd: “Als de wind van verandering opsteekt zijn er twee soorten van mensen: zij die windschermen bouwen en zij die windmolens bouwen.” Hebben we wel een keuze?

Guido Van Humbeeck, Senior Partner AE

Guido Van Humbeeck

Written by Guido Van Humbeeck

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all