Hackathon 2018: Team Attentia

03 augustus 2018

Attentia geeft met haar diensten bedrijven een breder inzicht voor een succesvol HR & well-being beleid. Onder de slogan “feeling good works great” zetten ze hard in op het welzijn van werknemers door de combinatie van het sociaal secretariaat met preventie en bescherming.

Het Attentia team vertrok voor deze hackathon vanuit de vaststelling dat het verlonings- en beoordelingsbeleid binnen een bedrijf een grote invloed heeft op de tevredenheid van werknemers. In veel bedrijven lijken de gesprekken rond verloning en doorgroeimogelijkheden vrij abstract te gebeuren door de grote afstand tussen managers en werknemers. Dit leidt tot een ambigu proces dat onderhevig is aan subjectiviteit. Bovendien creëert het grote aantal gesprekken met medewerkers een grote last voor managers, die zo niet aan hun kernactiviteiten kunnen werken. Dit proces wekt uiteindelijk frustraties op bij werknemers omdat hun waarde wordt vastgepind op één, subjectief gesprek.

Hackathon 2018

SmartReward probeert deze gecentraliseerde hiërarchische structuur open te breken door de kracht van de beslissing over doorgroeimogelijkheden te trekken naar de teams zelf. Concreet transformeert het beoordelingsproces naar een Peer-to-Peer systeem waarin medewerkers elkaar kunnen beoordelen in de vorm van toegekende badges voor en prestaties. Uit onderzoek blijkt immers dat feedback op regelmatige basis verkregen van rechtstreekse collega’s mee bijdraagt aan een objectiever en transparanter beeld over de geleverde prestaties. De inspraak die hiermee gegeven wordt aan teamleden leidt tot een grotere tevredenheid.

Om dit te bewerkstelligen, koos het team voor een oplossing met smart contracts, om elke toekenning van een badge weg te schrijven op een onderliggende Blockchain. Deze technologie zorgt voor een transparant en traceerbaar overzicht van het beslissingsproces, terwijl het tegelijkertijd de integriteit van de werknemer beschermt en fraude onmogelijk maakt.  Blockchain nuttig inzetten in een applicatie om echt meerwaarde te creëren, leek niet zo vanzelfsprekend. De uitdaging lag erin om de smart contracts te concretiseren in een business case die deze ondersteund.

Hackathon 2018

Uiteindelijk bood het resultaat na 36 uur een werkende applicatie waarin werknemers succesvol een aantal badges aan hun collega’s kunnen uitreiken. SmartReward elimineert zo de afstand tussen werknemers en beoordelaar en reduceert de subjectiviteit van het gehele beoordelingsproces. Het volledige performance management krijgt een efficiënte upgrade aangezien de managers en het HR-team hun focus kunnen verleggen naar hun kerntaken. Daarnaast wordt het volledige proces veel transparanter en objectiever door de input langs verschillende kanten. Het resultaat is een gemotiveerd en geëngageerd medewerkers team dat meer vertrouwen heeft in de organisatie. Dat vertrouwen verhoogt op termijn de retentie binnen het bedrijf.

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all