Hackathon 2018: Team Remedus

10 augustus 2018

De AE Hackathon geeft klanten en prospecten 36 uur om met een innovatief idee én een ‘minimum viable product’ op de proppen komen. In juni 2018 waren we al aan onze vijfde editie toe. In deze reeks maak je kennis met alle deelnemers.

Op zoek naar zorgverlening 2.0. voor ontwikkelingslanden

Remedus zorgt er al meer dan vijftien jaar voor dat patiënten thuis sneller de professionele zorg krijgen waarvoor ze vroeger enkel in het ziekenhuis terechtkonden. Ze maken dit mogelijk door zorgverleners thuis te ondersteunen met behulp van educatie, materiaal en het RemeCare platform. Deze online Health Management tool geeft verschillende partijen de kans om het zorgplan van een patiënt nauwgezet op te volgen. Met deze missie in het achterhoofd begon het Hackathon-traject van Team Remedus. De westerse wereld is immers dik bezaaid met medische expertise en het team wilde achterhalen hoe ze hiermee de zorgverlening in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen.

Hackathon

Uitdagingen voor Team Remedus en de medische wereld

In de afgelegen dorpen in armere delen van de wereld ervaren artsen medische problemen op een andere manier dan bij ons. Ze zijn bijvoorbeeld niet opgeleid in alle mogelijke specialisaties, maar krijgen wel dagelijks te maken met patiënten die een brede waaier aan medische verzorging nodig hebben. Vaak staan zij er echter helemaal alleen voor en kunnen ze niet terugvallen op een netwerk van andere dokters uit de buurt. Het is de vraag waar zij hulp kunnen krijgen wanneer hun kennis ontoereikend blijkt. Organisaties zoals Artsen zonder Grenzen vragen immers een groot engagement waartoe maar een minderheid van de zorgverleners bereid is. Tegelijkertijd zijn er heel wat artsen die wel hun steentje willen bijdragen aan hun internationale collega’s, maar de verplaatsing niet kunnen maken om ter plaatse hulp te bieden.

Team Remedus wil net die artsen dichterbij hun collega’s in ontwikkelingslanden brengen door middel van een platform. De Hackathon was de ideale gelegenheid om dit integere project voldoende momentum te geven. Zo kan men binnenkort ter plaatse gaan om bij de doelgroep in ontwikkelingslanden af te toetsen of er een draagvlak is voor het platform.

Een platform op maat van verzorgers

Alles begint met een verzorger uit een ontwikkelingsland die hulp kan gebruiken wanneer er zich een patiënt aandient met een probleem dat buiten zijn expertisegebied ligt. Op het platform kan de arts zijn vragen formuleren en de urgentie, de taal en de specialisatie aanduiden waarbinnen dit probleem valt, en eventueel beeldmateriaal bijvoegen. Een algoritme zorgt ervoor dat de vraag terechtkomt bij een andere arts die een antwoord kan formuleren. De arts in het ontwikkelingsland krijgt vervolgens een melding en kan achteraf een review schrijven over de dokter die hulp geboden heeft.

Er bestaan gelijkaardige platformen, maar het platform van Team Remedus onderscheidt zich van de rest door de unieke context, doel en doelgroep. De opzet van het project is een zelfvoorzienend ecosysteem voor en door sociaal geëngageerde artsen over de hele wereld, waarbij er bewust ingezet wordt op het investeren van tijd in plaats van geld. Het platform steunt enerzijds op het engagement van westerse artsen om de expertise op de juiste plaatsen te krijgen en anderzijds op de vrijwillige inzet van developers die die de tool zullen onderhouden.

Hackathon

Het meest nobele minimum viable product van de Hackathon

In de 36 uur van de Hackathon werden de eerste stappen gezet om dit project te verwezenlijken. Team Remedus vertrok vanuit een cloud native strategie om de lasten van het onderhoud aan de infrastructuur zoals servers te beperken. Om de backend low cost en low maintenance te houden, werd gekozen voor blob storage en functions van Azure. De frontend werd ontwikkeld door een combinatie van Vue.js met typescript. Doordat de frontendtechnologie cross platform ondersteund wordt, is het mogelijk om het platform zowel mobiel als op een webapplicatie beschikbaar te stellen.

Het resultaat is een applicatie in haar kinderschoenen die de zorgverlening in ontwikkelingslanden beter en op een haalbare, efficiënte en weinig arbeidsintensieve manier ondersteunt. Met dit mooie resultaat liet Team Remedus de jury niet onberoerd. Het project won de juryprijs, wat betekent dat er bij AE intern een incubatietraject opgestart wordt. Daarbij zal de oplossing verder uitgesponnen worden tot een valabel businessplan dat ook rekening houdt met de ‘go to market’-strategie

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all