AE consultant sinds 2014: Maak kennis met Maarten!

01 maart 2022

Maarten Aerts

Hoewel Maarten geen IT-gerelateerde opleiding volgde, was hij reeds vanaf zijn jeugd geboeid door het maken van websites en apps: "In mijn laatste studentenjaren zat ik veel vaker op mijn kot te programmeren dan dat ik naar de les ging." Na het behalen van zijn diploma Handelsingenieur in de Accountancy & Finance ging hij dan ook op zoek naar een job waarin hij zijn business achtergrond kon combineren met zijn technische kennis. Daarnaast sprak consultancy hem erg aan: "Als consultant kan je snel véél kennis opdoen, veel opportuniteiten grijpen en werken in verschillende uitdagende bedrijfscontexten." Zo kwam hij als functioneel analist bij AE terecht.

Zijn allereerste project als AE consultant rondde hij af bij Isabel, een Belgisch bedrijf dat software maakt voor het beheren en volgen van betaalverkeer. "Enerzijds heb ik daar user acceptance testing opgestart en anderzijds een user experience assessment uitgevoerd op het Zoomit platform." Ondanks de korte duur van het project, bleek het een hele leerrijke ervaring: "Op elk project waar je als junior consultant start, leer je enorm veel. Ik had het geluk dat mijn eerste project kort en krachtig was. Zo kreeg ik enerzijds al voldoende voeling met hoe het er op een klantenproject aan toegaat, maar zat ik anderzijds niet te lang in een context die inhoudelijk eigenlijk niet op en top aan mijn interesses beantwoordde. Kortom, een goede basis om naar een volgende klant te gaan."

Een passie voor functionele analyse & de scrum methodologie

Die volgende klant was Argenta, waar Maarten een project toegewezen kreeg dat inhoudelijk wél volledig in lijn lag met zijn interesses: functionele analyse voor de mobiele app en het internetbankieren platform. Hij bleef er dan ook anderhalf jaar plakken, met de nodige hoogtepunten tot gevolg. "Naast het analyse-werk kreeg ik bij Argenta de kans om de rol van Scrum Master op mij te nemen. Daarin de lead nemen en het project op de rails houden was voor mij een hoogtepunt, zeker in combinatie met het analyse-werk." Ook bij een van zijn volgende projecten nam hij een gelijkaardige rol op, wat zijn interesse in agile werken nog meer aanwakkerde. "De kennis die ik heb opgedaan, heeft mij ertoe aangezet een cursus te volgen om Certified Scrum Master te worden." In de toekomst wil Maarten zich hier graag in blijven verdiepen:

"Alles rond software delivery spreekt mij erg aan. Niet alleen het inhoudelijke van zo'n project, maar ook hoe we ons zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren om de vooropgestelde doelen te realiseren."

Ook op het functionele werk dat hij bij Argenta verzette, is hij trots: "Het was complex om de mobiele app af te stemmen op het oude internetbankieren systeem, maar we hebben toch een oplossing weten te vinden die tot een mooi resultaat heeft geleid."

Maarten Aerts 2

Bij Essent nam Maarten eveneens de rol van functioneel analist op en leerde hij vooral veel over applicaties die niet op zichzelf staan maar in een breder applicatielandschap kaderen. "Zo'n project vereist een andere mindset waarbij je rekening moet houden met de impact van wijzigingen in de ene applicatie op de andere applicatiesDie insteek maakte het heel interessant voor mij.”

Sinds november 2018 vind je Maarten bij DKV, waar hij op een integratie-project zichzelf uitdaagt op nieuwe vlakken. "Ik zie mijn project bij DKV als een kans om snel veel bij te leren in een nieuwe inhoudelijke en meer complexe context, én tegelijkertijd reeds verworven kennis toe te passen. Zo zijn ze bij DKV zoekende naar hoe ze functionele analyse beter kunnen aanpakken. Dat geeft mij de kans om de verantwoordelijkheid daarvoor op te nemen en de 'rugzak' aan kennis bij de klant te vullen."

Over relativeren en het leren loslaten van theoretische perfectie

Niet alleen op inhoudelijk vlak wist Maarten de voorbije vier jaar als AE consultant een sterk pad uit te tekenen, ook op persoonlijk vlak is hij zonder twijfel gegroeid. "Ik heb doorheen mijn projecten geleerd om mezelf niet op te jagen in politieke spelletjes en verstandig te kiezen welke discussies ik aanga en wat ik beter naast me neer leg. Iedereen heeft maar een beperkte ‘circle of influence' waarbinnen je een impact kan maken en daar moet je gezond mee kunnen omgaan." Ook dat de realiteit erg anders is dan de theoretische perfectie, heeft hij meermaals ondervonden én leren relativeren. "Elk klantenproject heeft zijn beperkingen, bijvoorbeeld budgetwise of door legacy systemen, die voor de nodige complexiteit zorgen. Die complexiteit maakt het enerzijds uitdagend, maar anderzijds brengt het ook steeds wat frustratie en onzekerheid met zich mee."

presentatieskills

Daarnaast zijn Maarten's presentatieskills er ook beter op geworden. "Vroeger was ik nogal onzeker tijdens het geven van presentaties. De interne AE opleiding "Durven, Doen & Omgaan met feedback" heeft mij geholpen om die dingen wat te relativeren en mij ertoe aangezet om, als er zich een opportuniteit voordoet om te presenteren, die ook te grijpen." Zo voegde hij in 2017 de daad bij het woord door een deel van de organisatie van de toenmalige Hackathon op zich te nemen. "Dat was voor mij een mooi moment, een persoonlijke overwinning op die onzekerheid."

Tot slot hebben zijn coaching skills een boost gekregen. Enerzijds vanuit de projecten bij de klant, anderzijds door een actieve rol op te nemen in het AE@UNI initiatief. "Ik ben een aantal AE@UNI sessies gaan meegeven aan de KUL, VUB en Uhasselt, alsook enkele workshops bij studentenvereniging Ekonomika. Daardoor ben ik meer zeker geworden over mijn kennis én beter in coachen. Ik haal erg veel voldoening uit het doorgeven van mijn kennis, zeker aan gemotiveerde studenten."

Snelle groei dankzij AE

Kortom, Maarten legde tot op vandaag zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak een mooi parcours af. Daar is hij AE erg dankbaar voor. "AE heeft mij geholpen mijn pad uit te stippelen. Ik heb de kans gekregen om verschillende projecten aan te vliegen en verschillende manieren te ervaren waarop de klant een soortgelijk project opstart. Ik heb ook altijd kunnen rekenen op AE collega's voor extra hulp of uitleg. Ook het regelmatig kunnen afstemmen met mijn EM is voor mij echt een enabler geweest om snel te kunnen groeien. Ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die zo nauwgezet met hun werknemers aan de slag gaan om hun groeipad uit te tekenen, hun persoonlijke uitdagingen in kaart te brengen en er samen aan te werkenDat heeft van mij echt een betere consultant gemaakt." 

Maarten Aerts 1

Maarten heeft dan ook voor zichzelf kunnen uitmaken dat functionele analyse echt zijn ding is. Als de nodige projectopportuniteit zich voordoet, zou hij in de toekomst wel graag wat meer richting applicatiearchitectuur evolueren. En de droom? "Dat zou het werken zijn aan het product van een start-up in een klein team: een aantal developers en ikzelf als analist of architect. In een start-up context kan je namelijk snel richting geven, dingen verwezenlijken en veranderen, en dat trekt me er zo in aan."

Bedankt voor je verhaal, Maarten! En veel succes met je verdere carrière bij AE!

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all