Implementatie van MIG6.0 voor energieleveranciers: louter een compliancy project?

03 december 2015

The energy market in Belgium is about to experience an important change. The creation of a federal clearing House, Atrias, and the introduction of a new market communication standard (MIG6.0) are bringing a lot of new concepts and challenges for every market party. Luckily, change always heralds new opportunities.

Elke speler moet zichzelf voorbereiden om vanaf 2018 deze nieuwe standaarden te kunnen hanteren. De implementatie van MIG6.0 is een beperking, geen keuze. En dat geldt in het bijzonder voor energieleveranciers: wie zich niet naar de nieuwe realiteit schikt, mag geen enkel nieuw contract meer registreren… game over, met andere woorden. In deze context kan de implementatie van MIG6.0 gezien worden als een puur compliancy project, een onvermijdbare extra kost, een nieuw bewijs van de druk die de regulerende instanties uitoefenen.

Maar is dat wel echt het geval?

Een uitdaging breder dan enkel je marktcommunicatiebekwaamheid

Inderdaad, de trigger voor een energieleverancier om een MIG6.0 implementatietraject te starten is pure compliance. Maar daarnaast is het ook duidelijk dat de veranderingen die de nieuwe MIG (Message Implementation Guide) introduceert niet te vergelijken zijn met vorige implementaties. Deze keer wordt gevraagd om terzelfdertijd de technische solutions, de businessprocessen en de globale scope aan te passen. Dat is een hele uitdaging. Het betekent ook dat de impact op je organisatie op meer slaat dan enkel je communicatiebekwaamheden.

De impact van MIG6.0 op een energieleverancier is zichtbaar op verschillende niveaus:

 • Technisch: MIG6.0 introduceert een nieuw data model (Service Delivery Point), een nieuw formaat voor messages (XML) en een nieuwe manier om te communiceren met de markt (WebServices). Dit heeft een impact op je marktcommunicatiesysteem, maar ook op de andere applicaties in je landschap die gebruik maken van marktdata (bijvoorbeeld je billing engine of je CRM-systeem).
 • Functioneel & Business: De MIG4.1 scenario's worden vervangen door modules en labels. Met nieuwe functionaliteiten en concepten zoals Preswitching, locks en flags moet er nu ook rekening gehouden worden. Sommige processen moeten opgesteld worden om met slimme meters om te kunnen gaan. Dit heeft een impact op de workflows van je marktcommunicatiesysteem, maar ook op je end-to-end workflows en processen (bijvoorbeeld het end-to-end proces van je contractregistratie).
 • Architectuur: Gezien de impact op het datamodel en op de businessprocessen rijst de vraag hoe je je nieuwe marktcommunicatiesysteem in je bestaande landschap integreert? Alle interfaces zouden in principe volledig herbouwd moeten worden. In deze context is het misschien interessant om te evolueren naar een Service Oriented Architecture (SOA) en om gebruik te maken van een Canonical Data Model (CDM) om een vlotte integratie te vergemakkelijken.
 • Organisatie: Het is mogelijk dat sommige bestaande jobs in de toekomst niet meer nodig zijn of anders ingevuld dienen te worden, bijvoorbeeld omdat de businessregels en businessprocessen veranderen. Misschien dringen sommige specifieke opleidingen zich op of misschien moet je organisatie veranderen om het hoofd te bieden aan de nieuwe realiteit.

MIG6.0 Implementation: Change

Transitie: een bijkomende uitdaging

Overschakelen van de ene standaard op de andere is niet zo eenvoudig als even op een knopje drukken.

Vanuit het perspectief van de markt wordt verwacht dat de transitie van MIG4.1 naar MIG6.0 een maand zal duren (januari 2018 volgens de huidige planning). Met de voorbereiding en follow-up dient natuurlijk ook rekening gehouden te worden. Dit betekent dus dat de totale overgangsperiode langer zal duren dan één maand.

Het is bovendien uiteraard onmogelijk voor een energieleverancier om zijn commerciële activiteiten on hold te zetten gedurende deze overgangsperiode. Deze extra werklast heeft een impact op de globale planning van je dagelijkse activiteiten.

Elke verandering biedt opportuniteiten

Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar de impact van deze specifieke verandering op je organisatie is sowieso vrij groot. Misschien is dit het uitgelezen moment om je blik te verruimen en te bekijken of je MIG6.0-integratieproject niet als trigger kan dienen om nieuwe synergiën of future-proof investeringen te doen?

Bij de implementatie van een gemoderniseerde SOA en een future-proof IT kunnen grotere winsten geboekt worden dan enkel degene die je MIG6.0 project zou opleveren. SOA zou bovendien verder moeten gaan dan louter het implementeren van nieuwe technologie. Je kan je volledige potentieel enkel realiseren wanneer je organisatiemodel verandert, wanneer agility zijn intrede doet, business capabilities gedefinieerd worden etc. Alle verdere initiatieven die op deze SOA-filosofie rusten, zullen het bedrijf in zijn totaliteit ten goede komen.

Voor elk van de hierboven uitgelijnde vlakken vallen er opportuniteiten te bespeuren.

 • De impact op technisch en architecturaal vlak biedt de mogelijkheid om:
  • Je architectuur te moderniseren en te investeren in future-proof IT.
  • Je exception handling-processen te optimaliseren en centraliseren.
  • Een uniforme taal te ontwikkelen gebaseerd op een Canonical Data Model.
 • Business- en functionele veranderingen kunnen benut worden om:
  • Je klanteninteracties te verstevigen door optimaal gebruik te maken van nieuwe functionaliteiten als Preswitching.
  • Je cashflow en leakage gelinkt aan gridfee billing te verbeteren doordat in de toekomst alle consumptiecommunicatie gevolgd moet worden door een corresponderende gridfee-boodschap.
  • Je commercieel productaanbod te diversifiëren door rekening te houden met lokale productie bij het samenstellen van pakketten en door de bijkomende data van Smart Meters te gebruiken bij het samenstellen van nieuwe diensten aan je klanten.
 • Tot slot kan je van de implementatie van MIG6.0 een change management-project maken waarbij je opleidingen voor je werknemers organiseert, interne kennis diversifieert en je werking optimaliseert door multi-disciplinaire teams te installeren.

MIG6.0 Implementation in Utilities sector

Wat is jouw standpunt?

De markt van energieleveranciers is heel competitief en divers. Hoe je de implementatie van MIG6.0 bekijkt, hangt af van de grootte, maturiteit en ambitie van je bedrijf. Een aantal leveranciers zouden enkele van de hierboven vermelde opportuniteiten kunnen benutten, maar lang niet alle spelers hebben de nodige financiële vrijheden of mogelijkheden om zo’n investering op voorhand te doen.

Voor die spelers is een gebundelde werkwijze om MIG6.0 te implementeren mogelijks beter. Op die manier moeten er relatief gemakkelijk enkele shortcuts identificeerbaar zijn om MIG6.0 te implementeren met een beperkt budget of beperkte tijd. Misschien zijn er zelfs mogelijkheden om kosten te delen. Want aangezien de hele markt MIG6.0 moet implementeren, zullen sommige analyses en sommige delen van de implementatie zelf voor elke partij binnen de markt gelden. Dit kan een manier zijn om sommige van de eerder vermelde opportuniteiten te benutten zonder individueel een investering te moeten dragen.

En wat met de DGOs? Zelfs al zijn zij degenen achter het Atrias-project, ook zij moeten aan een aantal stevige uitdagingen het hoofd gaan bieden. Meer hierover in een volgende post.

Wil je meer weten over onze aanpak om MIG6.0 te implementeren of over onze expertise in de Utilities sector in het algemeen? Neem contact op met ons Utilities team.

Marion Wind

Written by Marion Wind

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all