AE voor de 11de keer op rij Great Place to Work

Al sinds 2011 mogen we ons bij AE jaar na jaar een Great Place to Work noemen. En daar zijn we best trots op.  

Great Place to Work (GPTW) is een wereldwijd instituut en vindt in België een partner in Vlerick Business School. Eénmaal per jaar brengt de organisatie een lijst uit waarin nationaal de beste werkplekken bekroond worden. Het gaat over bedrijven die uitblinken in het vertrouwen dat collega's in het bedrijf hebben, de trots in hun job en het plezier dat zij onderling ervaren op hun werkvloer. 

AE levert diverse IT-gerelateerde diensten aan bedrijven. Dat kan gaan van het uitvoeren van een strategische studie rond introductie van nieuwe, baanbrekende technologieën tot en met het uittekenen en implementeren van een volledige informaticaoplossing. Daarbij wordt er nauwgezet toegekeken op de meerwaarde die we realiseren, zowel naar de klant- als naar de maatschappij toe.

Naast onze uitgesproken klantgerichte werking vinden we het van wezenlijk belang om binnen haar bedrijfscultuur een belangrijke plaats toe te kennen aan het verzekeren van de verbondenheid en de samenwerking tussen onze medewerkers. Elkeen is er om de andere te helpen, vandaar dat het motto ‘AE’ers helpen elkaar’ in het bedrijf dagelijks waargemaakt wordt. Bij AE worden er bovendien diverse mogelijkheden geboden om zowel binnen de klantenwerking als daarbuiten aan kennisuitwisseling en kenniswerking te doen. Maandelijks vindt er een “trainingsdag” plaats en bijna wekelijks worden diverse open sessies georganiseerd over een brede waaier van onderwerpen. Aanvullend zijn er de AE-weekends, familiedagen en een echt AE-festival – om er enkele belangrijke te noemen.

Zelfsturing, autonoom werken en ondernemerschap maken deel uit van ons DNA. Als bedrijf ontpopten we ons in de voorbije jaren tot een netwerkorganisatie met teams als cellen die zich vormen en hervormen naarmate ze waarde creëren. Dat maakt AE enorm wendbaar om in te spelen op een snel veranderende markt. Medewerkers kunnen hierdoor zelf hun loopbaan uitstippelen.

We zijn bijzonder trots op onze bedrijfscultuur, die uitgesproken klant- èn mensgericht is. Open dialoog is daarin essentieel. HR Director Luc De Bodt getuigt: “Luisteren, écht en diep luisteren naar mensen, zonder je antwoord al klaar te hebben, is een radicale beslissing. Een luisterende organisatie zegt tegen de medewerker: “Jij bent belangrijk, jij bent mijn partner in onze verdere evolutie”

Best Workplaces 2021_small

Wil je meer info over de rollen die je kan opnemen bij AE?

Bekijk onze vacatures!