Dit was 2018: Terugblik 2018 Financial Services

17 december 2018

2018 was een belangrijk jaar voor de financial services community binnen AE. Na meer dan 15 jaar lang expertise uit te bouwen in de sector op vlak van business en IT, beslisten we om een vernieuwde focus op de sector te leggen. Onze ambitie om een vertrouwde end-to-end digitale partner te zijn, vertaalde zich naar een sectorgedreven website en tweemaandelijkse nieuwsbrief. In deze blogpost blikken we trots terug op ons afgelegde traject, en werpen we al een vluchtige blik op wat 2019 ons zal brengen.

Klantenfocus

In het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om onze klanten meer op de voorgrond te laten treden. Met onze customer stories hielden we vinger aan de pols en vingen we belangrijke uitdagingen op die de dienstverleners bezighouden. Dat personalisatie hier als thema een belangrijke positie inneemt, bewijzen de cases van KBC en een andere financiële dienstverlener. Vlak voor we het zomerverlof indoken, kon u kennismaken met de persoonlijke aanpak die KBC weet te garanderen bij haar klanten dankzij de opbouw van een Data Lake. Eerder lieten we u al de unieke klantenervaring ontdekken die een bankverzekeraar met AE uitbouwde om klanten een woonkrediet op maat aan te bieden.

We sloten 2018 af met een blik over de grenzen van onze sector heen, waar we waarde creëerden in de retailsector door middel van een gepersonaliseerde marketingstrategie op basis van data analytics. Zo hielpen we onze klant heel gericht net die distributiepunten te identificeren waar hun doelgroep zich bevindt.

AE Financial Services Personalization


Experten

Naast de focus op concrete klantencases, getuigden we ook over onze eigen expertise. AE verdiept zich voortdurend in nieuwe trends, om zo een antwoord te bieden op ingrijpende veranderingen waarmee onze klanten in de sector te maken krijgen. We kunnen hiervoor rekenen op ons gedreven team van experten. We laten hen dan ook graag aan het woord in onze blogposts. We schiepen duidelijkheid over de GDPR-gekte na de deadline van 25 mei. Later bespraken we de impact en voordelen van het gebruik van itsme® op de sector en haar eindgebruikers. Tevens lieten we in de nieuwsbrief Johan Luyts aan het woord, de we  uitgebreid bevraagden over de nieuwe wetgeving Payment Services Directive II. Het blijft onze ambitie om ook in 2019 met onze klanten onze kennis, ervaring en concrete cases te delen en hen te helpen met vertrouwen, naadloos digitaal te transformeren.

Vele conferenties

Om mee te kunnen zijn met bovenstaande trends, is het belangrijk om ze tijdig te spotten. Vanuit financial services struinen we verschillende congressen en conferenties af om die trends en onderwerpen te spotten waar onze klanten morgen van zullen wakker liggen. De interessante visies en opinies die we daar oppikken, willen we u zeker niet onthouden. We vatten Money 2020 samen in 5 belangrijke quotes van wervelende sprekers. Op de Finnovate Europe in Londen verzamelden we trends en technologieën in de internationale Fintech scene. Ons slotwoord wijdden we aan Seth Godin, spreker op Supernova met een duidelijke kijk op de menselijke connectie in onze digitale wereld.

 Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

Wij zijn alvast druk in de weer om ook in 2019 de juiste thema’s voor onze klanten in Financial Services uit te werken en te delen. Vanaf januari zullen we elke nieuwsbrief wijden aan één belangrijke uitdaging voor de sector. We starten met “personalisatie”. We kijken niet enkel wat deze trend voor u betekent, maar delen eveneens hoe wij concreet onze klanten hierbij helpen en welke vaardigheden en oplossingen hierbij nodig zijn. Voorts mag u van ons uiteraard opnieuw verwachten dat we inzoomen op de belangrijkste trends en technologieën en dit vanuit concrete klantencases. Wij kijken alvast uit naar het nieuwe jaar en wensen u allen intussen een fijne kerst en een bruisende start van 2019!

Leen van Wambeke

Written by Leen van Wambeke

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all