Verzekerd van een persoonlijke aanpak dankzij analytics

17 mei 2018

KBC is één van de grootste bank-verzekeraars in België voor zowel particulieren als middelgrote ondernemingen. Om hun huidige marktpositie te verstevigen, en hun evolutie naar een data driven organisatie verder te zetten, wil de bank vandaag de beschikbare data maximaal benutten

Met de evolutie naar een data driven organisatie is het intensief gebruik van commerciële data en data-analyse uitgegroeid tot een strategische kerncompetentie van KBC. Samen met onze business partners bouwen zij meerdere nieuwe kwaliteitsvolle data layers op (Commercial data, Risk data, e.a…) die correcte en consistente data bevatten. Ze zijn gebaseerd op eenduidige definities en voldoen aan de nieuwe GDPR wetgeving. Zo kunnen data op het gewenste moment in de juiste vorm en via het juiste kanaal ontsloten  worden. Deze nieuwe Data Layers worden ontwikkeld op een Big Data platform met hun specifieke tools & technologieën. Concreet riep de bank de hulp van AE in om de data die ze nu al verzamelt, om te zetten naar inzichten die zinvol en bruikbaar zijn voor de interne diensten. Het uiteindelijke doel is het verzekeren van een persoonlijke aanpak voor de eindklanten van KBC.

Opstart van een Data Lake in een co-learning traject

Met meer dan 11 miljoen klanten verspreid over verschillende landen, is het evident dat KBC heel veel data tot haar beschikking heeft. Om deze informatie te verwerken en strategisch te gebruiken om waarde te creëren voor haar klanten, ging de bank-verzekeraar op zoek naar een strategische IT-partner voor het ontwikkelen van een stevige architecturale basis voor dit dataproject. Al snel stapte AE mee in de bouw van een schaalbare oplossing die de data van KBC in beweging krijgt. Wat begon met een klein assessment, groeide al snel uit tot een co-creatie project waar AE’ers en KBC’ers zij aan zij werken.

Samen startten we deze uitdaging vanuit een architectuur assessment: hoe moet de TO BE situatie van KBC eruit gaan zien? In co-creatieve workshops werkten we samen met de klant aan een stappenplan om het vooropgezette doel te bereiken. Snel volgde de vraag hoe we deze plannen concreet konden realiseren. Er werd gekeken in de richting van een platform waar alle data netjes bij elkaar komen en overzichtelijk raadpleegbaar zijn voor de interne diensten. KBC koos dus niet voor een Data Warehouse, maar een Data Lake, aangevuld met ondersteunende tools, services en een framework. Daarnaast werden aanvullende services ontwikkeld voor de interne diensten om de data optimaal te activeren en te benutten.

Samen met KBC stapten we in een co-learning traject, waarbij we zij aan zij werkten en iedereen meetrokken in de toepassing van innovatieve technieken. Naast dataspecialisten en ontwikkelaars, werden er ook analisten en projectmanagers van AE betrokken. Zo’n dataverhaal is niet zonder valkuilen. De verwikkelingen van GDPR leidden ertoe dat we niet zomaar alle samengebrachte data op dezelfde manier mogen gebruiken. Intussen worden wekelijks nieuwe aanpassingen aangebracht aan het platform om het in lijn te brengen met de nieuwe regelgeving.

KBC Data Lake Analytics case

Resultaten

  1. Het Data Lake Platform
    Het data Lake platform is een voortdurend evoluerend project. Momenteel kunnen interne diensten al cases opvragen om op basis van gegevens van de eindklant een oplossing of voorstel op maat aan te bieden. Vandaag worden op het platform de eerste cases gebouwd. Tal van mogelijkheden tot verdere uitbreiding dienen zich aan, zowel naar het aantal cases als naar bijkomende interne diensten die baat hebben bij het gebruik van het platform.
  2. Agile manier van werken
    Doorheen het project werden met de hulp van AE change en agile methodologieën geïntroduceerd om de teams gealigneerd met elkaar te laten werken via een nieuwe agile @ scale methodologie. Deze transitie brengt de nodige uitdagingen en is nog volop aan de gang.
  3. Learning experience
    Dit project is zeker een interessante en intense leerervaring voor beide partijen. Het is een constant balanceren tussen kennis en inzichten verwerven in nieuwe technologieën, opzetten van structurele en robuuste IT-oplossingen en tegelijk ook value creëren voor de interne business klanten. Tegelijk evolueerden we ook naar wijzigingen in organisatievormen met zelfsturende teams en een meer geïntegreerd BUS en IT samenwerking. Een intens proces waar we leergeld betalen maar ook al mooie vorderingen maakten.

De Klant aan het woord:

AE brengt met een ervaren team haar expertise naar dit KBC project. Er is sprake van een groep met gevarieerde profielen, maar allemaal leggen ze dezelfde kwaliteit en aanpak voor, het gevoel van ownership en goede services. AE’ers onderscheiden zich door hun attitude en ingesteldheid.

Ze willen mee helpen en op hoger niveau meedenken, organiseren en sturen. Ze denken mee na over oplossingen om bepaalde pijnpunten te verhelpen. Over de volledige organisatie luisteren ze naar je problemen, van accountmanager tot technisch profiel, allen hebben aan een half woord genoeg om aan de slag te gaan. Het kernwoord hier voor ons is Partnership: de hechtere band en dieper samenwerking die we met de consultancy organisatie zijn aangegaan.”

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all