StreetWize: de implementatie van een co-creatie tool

02 oktober 2018

3-3

Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Op dit moment rijden er meer dan 38 mobiele schooltjes in 22 landen. StreetWize is de zusterorganisatie die via leadership expedities en trainingen managers de street skills van straatkinderen bijbrengt.

Om hun sociale impact te vergroten werd een ambitieus digitaal traject opgezet. Een van de pijlers is een co-creatie tool die deelnemers helpt om nieuwe ideeën op te doen en te pitchen.

Aanpak & Oplossing

Een customer journey workshop over de leadership expeditie bracht de noden van de deelnemers, Mobile School en StreetWize in kaart. Zo kregen de stakeholders een duidelijk zicht op de verschillende touchpoints tijdens de expeditie en op welke gebieden een digitale aanpak de meeste impact heeft.

De touchpoints werden verder uitgediept in een user story mapping workshop, waaruit bleek dat er veel waarde lag in het pitching traject. De user stories werden gevalideerd en geprioritiseerd om zo tot scherpe en heldere requirements te komen. De deliverables van deze workshop werden meegenomen naar de AE Hackathon. Dat is een tweedaags event waarin multidisciplinaire teams van AE op slechts enkele uren een nieuw en innovatief idee concreter uitwerken.

Tijdens de hackathon werkte een team van front-end engineers samen met het Mobile School-team aan een Minimal Loveable Product van de cocreatietool. Dit MLP werd volledig gebouwd op basis van webtechnologie en werkt zowel op desktop als mobile devices. Op basis van de customer journey en user story mapping workshops werd op 36 uur een werkend prototype opgeleverd dat tijdens een leadership expeditie uitvoerig werd getest.

Geleverde waarde

Dankzij de workshops en de hackathon kregen alle betrokken partijen een beter inzicht in niet alleen hun eigen noden en wensen maar ook die van hun klanten. Er werd een proof-of-concept opgezet van de pitching- en cocreatietool die tijdens de leadership expeditie getest werd. Met een uitgetekende customer journey, een geprioritiseerde storymap en een Minimal Lovable Product hebben StreetWize en Mobile School nu een helder en duidelijk zicht op hoe hun digitaal platform er moet uitzien.

3-2

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all