Bringr: een innovatieve service gebouwd in co-creatie met bpost

02 oktober 2018

2-3

Bpost klopte aan bij AE met de vraag een innovatieve dienst uit te werken dat op het principe van crowdsourcing is gebaseerd. Het idee werd in co-creatie modus tijdens de AE Hackathon van 2015 een eerste keer verkend. Na intens gebrainstorm ontstonden de eerste mock-ups voor de applicatie die later de naam ‘Bringr’ kreeg.

Bringr maakt het voor particulieren en bedrijven mogelijk om specifieke zendingen te laten ophalen en verzenden door een zelfgekozen chauffeur. De verzending van het pakket van punt A naar punt B is bovendien niet gebonden aan een bepaalde omvang of tijdsdruk. De prijs wordt bepaald door een combinatie van verschillende parameters (gewicht, afstand etc.) en de betaling gebeurt elektronisch via de applicatie.

Aanpak & Oplossing

De ontwikkeling van de app startte begin 2016 volgens een lean startup methode. Een belangrijk element in zo’n lean startup verhaal is het scherp krijgen van de hypotheses. De beoogde doelgroep van de nieuwe dienst werd dan ook van in het begin bij het ontwikkelingsproces betrokken.

Een hybride team van zowel AE als bpost experten werkten in co-creatie aan het project. Bijna het gehele scala aan capabilities binnen AE werd ingezet: van business architectuur en quality assurance tot front end engineering en technische architectuur.

Het project bestond uit verschillende sprints waardoor de applicatie op een iteratieve manier gebouwd, getest en geoptimaliseerd kon worden. Die agile manier van werken vereiste een continue verbetering van werkwijze. Een hechte samenwerking, open dialoog en kritische terugblik op elke voorbije sprint waren daarin cruciaal om tussentijdse doelen en de scope van het project niet uit het oog te verliezen.

Het uiteindelijke resultaat was de oplevering van het beloofde product, met een kwaliteit die voldeed aan de vooropgestelde Minimum Viable Product vereisten.

Geleverde waarde 

Via de lancering van Bringr kon bpost zich als eerste in de crowdsourcing markt van postbezorging begeven. Ze bewezen hiermee succesvol in te kunnen spelen op digitale trends zonder aan hun bestaande business model te raken.

Bpost’s pro-actieve houding om iets te ondernemen vooraleer ten prooi te vallen aan de digitale disruptie van concurrenten heeft op verschillende vlakken een positieve impact gehad. Enerzijds op de interne bedrijfscultuur, anderzijds op de publieke perceptie als bedrijf dat inzet op innovatie en de toekomst.

Tot slot is Bringr niet alleen een innovatieve dienst, maar ook een verhaal over een hedendaagse werkomgeving, waar mensen uit verschillende departementen en bedrijven over bedrijfssilo’s heen samenwerkten om een nieuw idee succesvol in de markt te zetten. Het project won dan ook verdiend het ICT Project of the Year 2016 award, uitgereikt door Data News.

2-2

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all