Het nieuw verklarend woordenboek van de Vlaamse gebarentaal - deel 1

18 november 2019

Het Vlaams GebarentaalCentrum zocht en vond in AE een partner om het verklarend woordenboek van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) een nieuw jasje aan te meten.

 

Het Vlaams Gebarentaalcentrum buigt zich over alle initiatieven rond gebarentaal om zo haar expertise rond de taal verder uit te breiden. Daarnaast wil het centrum het concept graag aanpassen naar een verklarend woordenboek, waarbij er meer inhoudelijke informatie kan worden verschaft over de vorm, functie en betekenis van gebaren.

Lees ook het nieuwsartikel over ons VGTc project

In januari werd het startsein gegeven voor deze samenwerking. Met behulp van enkele workshops ontdekte het Vlaams Gebarentaalcentrum de noden van haar gebruikers en vertaalde die in samenwerking met AE naar features die hieraan konden beantwoorden. Die attributen werden opgelijst en geprioritiseerd.

Met die vruchtbare samenwerking ging AE aan de slag om zo enkele opties voor te stellen om een eerste MVP uit te werken. Het was immers niet mogelijk om alle features in één keer te verwezenlijken. Daarom besloot AE om het centrum drie doelstellingen voor te schotelen, steeds met hun eigen invulling. Visibiliteit was een eerste mogelijkheid. Het team zou dan vooral op de look & feel van het woordenboek werken. Wou men eerder focussen op de gebruikers zelf en hun eigen bijdragen, dan zouden community features een belangrijke rol spelen. Feedback kunnen geven en gebaren toevoegen worden dan de focus. Tot slot stelde AE nog een analytics track voor om het gebruik van het woordenboek te monitoren om zo de operationele werking van het Gebarentaalcentrum te verbeteren.

Het Vlaams Gebarentaalcentrum bleek haar voorkeur te geven aan de visibiliteitstrack. Product Owner van dit project, Philippe De Croock, vertelt: “ De keuze van het centrum heeft ervoor gezorgd dat we onze aandacht vooral hebben besteed aan de layout, het design en de user experience. Nadat we de scope van ons Minimal Viable Product hadden vastgesteld , startte ons development track, van zes weken. Om het project in goede banen te leiden, verdeelden we onze backlog in user stories, waaraan we steeds story points toekenden. Die inschatting geeft een indicatie van hoe ingewikkeld de feature zou kunnen zijn om te realiseren. Dat is een manier om business en IT eenvoudig met elkaar te laten communiceren. Uiteraard vereist dit een sterke vertrouwensband tussen beide partijen.”

Het team en Philippe probeerden zo veel mogelijk zekerheden in te bouwen om het eindresultaat te garanderen: “Wekelijks kwamen we bij elkaar om de vooruitgang te bespreken. Om er zeker van te zijn dat het eindproduct ook gedragen zou worden door haar gebruikers, organiseerden we een usability lab om ons product een eerste maal te testen. Dat was een hele ervaring, die langs beide kanten inzichten heeft gebracht.” Philippe staaft dit met een concreet voorbeeld. “Zo hadden we namelijk een feature gebouwd om op gebaren te zoeken op basis van een handvorm of locatie op het lichaam. Bij de gebruikerstesten kwam aan het licht dat dit niet gekend was bij de dovenpopulatie, maar voornamelijk bij de studenten VGT. Een opvallend gegeven, waar het Vlaams Gebarentaalcentrum al langer van op de hoogte is. Het centrum probeert verschillende doelgroepen aan te spreken om met de taal aan de slag te gaan.”

In de derde fase van het project werden de bevindingen van de gebruikerstesten vertaald naar een verfijnde 2.0 versie van het Minimal Viable product. Hier begon een korte pauze voor het project, aangezien AE in haar jaarlijkse Hackathon met een nieuwe technologie zou experimenteren. Met behulp van AI onderzocht het team of het mogelijk was om gebaren te herkennen en te vertalen naar het Nederlands.

Benieuwd hoe het team het er vanaf bracht? Lees er alles over in ons Hackathon e-book!

Benieuwd naar het vervolg? Deel twee van ons project met het Vlaamse Gebarentaal centrum lees je hier over enkele dagen. 

Philippe De Croock

Written by Philippe De Croock

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all