Hackathon Story: Team Lotus effent het pad voor kenniswerkers

22 oktober 2019

Kennis is het nieuwe kapitaal. De hamvraag voor elk bedrijf dat klaar wil zijn voor morgen, luidt dan ook: hoe kunnen we onze medewerkers – en het waardevolle kenniskapitaal waarover zij beschikken – zo lang mogelijk aan boord houden? Een doeltreffend retentiebeleid implementeren is echter niet zonder uitdaging. Een gelukkige medewerker is immers een medewerker die het gevoel heeft dat hij zijn talent naar hartenlust kan ontwikkelen, en daar knelt binnen de meeste organisaties het schoentje.

Team Lotus stak tijdens de Hackathon 2019: See/d the future de koppen bij elkaar!

AE Hackaton142


Verdwaald in het 
kennisbos

Medewerkers kunnen zich (tenminste als ze door een goede coach ondersteund worden) meestal wel een beeld vormen over waar ze naartoe willen groeien, maar weten vaak niet welk pad ze daarvoor precies moeten bewandelen”, legt Danielle Glassée van Team Lotus uit. “Omdat het aanbod aan opleidingen vandaag zo enorm iswordt het steeds moeilijker om door de bomen het bos nog te zien. Business unit managers weten dan weer vaak wel perfect welke profielen nodig zullen zijn in de toekomst, maar hen ontbreekt het aan een platform en een battle plan om die rollen concreet vorm te geven. 

Lotus brengt groeipaden in kaart 

Lotus is een tool die persoonlijke groei op professioneel vlak en de begeleiding die daarvoor nodig is, eenvoudiger en doeltreffender maakt. Danielle: “We merken dat bedrijven het belang van opleidingen en coaching erkennen, maar de manier waarop ze het opleidingsaanbod aan hun medewerkers communiceren nodigt niet bepaald uit om te denken in termen van groeipaden. Bovendien gaan ze vaak voorbij aan het feit dat medewerkers vooral groeien door uitdagende opdrachten (en slechts 10% via het volgen van opleidingen)Lotus ondersteunt de medewerker in de realisatie van dat groeipad, maar ondersteunt ook de business unit manager en de coach in hun begeleidende rol 

Afkloppen 

Een goed voorbereide Hackatonner is er twee waard, zo weet ook Team Lotus. We hebben eerst uitgebreid gebrainstormd en een gebalanceerd team samengesteld van technische experts en ervaren businessprofielen”, vertelt Danielle. “Daarna hebben we samen de scope voor de Hackathon afgeklopt, en beslist welke technologieën we zouden gebruiken.” 

Spindiagram 

Team Lotus opteerde alvast niet voor de makkelijkste oplossing. Lotus zou een heel visuele tool worden, die de mogelijke groeipaden voorstelt als een ‘metro map’De medewerker kan met een soort spindiagram samen met zijn coach zijn eigen profiel vergelijken in functie van de rol die hij ambieert en bepalen in welke domeinen hij nog moet groeien. Op het gebied van technologie koos Team Lotus resoluut voor D3, met Vue.js als bijkomende front-end technologie. 

Doktersbezoekje

Omdat de Hackathon slechts 36 uur duurt, bleek de scope van het ambitieuze Lotusproject al snel iets te breed. Daarom besloot het team om zich vooral te focussen op de ervaring van de kenniswerker die het platform zou gaan gebruiken. De coaching die Seth and Dunn tijdens de hackathon aanbod, is echt een meerwaarde voor ons gebleken”, licht Danielle toe. “Dankzij hun innovatie- en UX-dokters kregen we een beter zicht op ons businessmodel en kreeg de user experience van de tool onze volle aandachtZo hebben we ons roer tijdig kunnen omgooien en zijn we trots op het resultaat dat we als team verwezenlijkt hebben.

Pitch perfect! 

AE zet zich al jaren in om de ambities van alle collega’s zichtbaar en haalbaar te maken, maar heeft nog geen mapping die de mogelijke wegen om er te geraken duidelijk uitstippelt. Team Lotus werd na de pitches dan ook op heel wat positieve reacties onthaaldLotus past als tool perfect in de bredere doelstellingen van AE rond community-denken en lange termijn coaching over verschillende allocaties heen. 

Minimum Viable Product 

“Toch hebben we de business value voor verschillende stakeholders altijd in het achterhoofd gehouden, en steeds voldoende afstand genomen van onze eigen AE context”, zegt Danielle nog. “Ik denk dat het nu belangrijk is om meerdere mensen te betrekken om er echt een MVP van te maken die niet alleen ons eigen employee engagement platform perfect aanvult, maar ook complementair is met dat van andere organisaties die kennisontwikkeling en people growth hoog in het vaandel dragen. 

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all