Hackathon 2019: Team KBC Humaen

05 juni 2019

Een hart voor jongdementie

In België lijden meer dan 200.000 mensen aan dementie en 1500 aan jongdementie. Met het stijgend aantal zorgbehoevenden, wordt de druk op de zorgverlener alsmaar groter. In de AE Hackathon ging Team KBC Humaen op zoek naar een oplossing die zowel de (jong)dementerende patiënt ondersteunt in het langer thuiswonen, als de zorgverlener ontzorgt. Tijdens de gesprekken op de infosessies bleek immers dat zowel de patiënt als de zorgverlener nood hadden aan extra ondersteuning voor de momenten dat de patiënt alleen thuis was.

KBC 1

Dat KBC in zijn sector een van de koplopers is op vlak van digitale innovatie, bewijst het bedrijf jaar na jaar. KBC zet niet alleen innoverende diensten in de markt die nauw gerelateerd zijn aan zijn bank- en verzekeringsactiviteiten, maar wil ook toegevoegde waarde creëren door innovatieve oplossingen te ontwikkelen in die domeinen waar een bank-verzekeraar echt het verschil kan maken. Zo is KBC zich ervan bewust dat mensen jonger dan 65 jaar steeds vaker te kampen krijgen met jongdementie. Het KBC-team besloot de AE Hackathon aan te grijpen als een opportuniteit om a.d.h.v. voice technologie een oplossing uit te dokteren voor dit maatschappelijke probleem. Voice technologie leek de meest natuurlijke manier om patiënten bij te staan in taken die plots veel complexer werden.

Amazon’s Alexa in de hoofdrol

Ter voorbereiding op de Hackathon werden de noden van de doelgroepen in kaart gebracht en een high-level idee uitgewerkt met behulp van een brainstorm. Tijdens de 36 uur durende hackathon werd het business concept verder vormgegeven en afgetoetst, alsook een eerste Minimal Viable Product (MVP) ontwikkeld. De Alexa Voice Service van Amazon speelde daarin de hoofdrol. Dirk Neefs, AE-consultant: “De voice assistant maakt het niet alleen mogelijk om de noden van de patiënt te detecteren en indien nodig de directe omgeving telefonisch te contacteren, maar stelt familie en zorgverleners eveneens via een web of mobiele applicatie in staat om vanop afstand met een gerust hart polshoogte te nemen.

Gekroond tot Best Business Idea

Team KBC Humaen wist de jury ervan te overtuigen met hun maatschappelijke relevantie, en sleepte daarmee de Hackathon award voor Best Business Idea in de wacht. Het business luik kreeg dan ook de nodige aandacht, aldus Dirk: “We hebben tijdens de Hackathon alle tools die beschikbaar waren gebruikt om onze ideeën en assumpties te valideren. Zo haalden we waardevolle inzichten uit de Platform methodologieën en de Lean Canvas, alsook uit het gebruik van de BUFFL marktonderzoektool. Met die laatste hebben we zowel onze probleemstelling als onze oplossing bij een groep van 100 personen kunnen aftoetsen. Dat gaf ons de nodige outside-in perspectieven.”

 

KBC-1

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all