Digitaal beleggen met Tradzster & Advizor

02 oktober 2018

1-3

TradeRouter brengt een nieuwe en innovatieve manier van beleggen naar de markt. Een TradeRouter-gebruiker kan naast de klassieke manuele beurshandel nu ook kiezen voor automatische handel. Dat kan door je als klant in te schrijven op verschillende beursstrategieën. Hierin liggen verschillende uitdagingen op vlak van performantie, UX, hoge beschikbaarheid, data streaming en push notifications om de juiste beurstransacties op het juiste moment te kunnen doen.

Aanpak & Oplossing

Na het definiëren van business requirements, user interfaces en high level use cases via het AE Framework werd de zeer complexe architectuur van het product uitgeklaard. Dit gebeurde via verschillende AE kennisprojecten. Tijdens de uitwerking en ontwikkeling gebruikten we verschillende rich client technologieën op basis van JavaScript en HTML5. Streaming scalability gebeurde op basis van Signal-R.

Project managament bestond uit een pragmatische mix van SCRUM en Prince2. Door agile te werken konden we snel inspelen op wijzigende en steeds evoluerende requirements. Tijdens dit hele proces was een nauwe samenwerking met klanten en andere stakeholders van zeer groot belang.

Geleverde waarde

We optimaliseerden het webplatform en ontwikkelden ook een mobiele applicatie voor iOS.
De AE-aanpak en gekozen technologie zorgden daarbij voor:

  • Een modulaire gebruikersinterface. Via widgets kan de gebruiker nu zelf kiezen welke vensters hij openzet.
  • Een hoge verwerkingssnelheid van de gebruikersacties.
  • Real-time gegevens van prijs- en orderboekgegevens van de beurs.
  • Generieke en merkapplicaties: verschillende klanten kunnen nu het product gebruiken en aanpassen aan hun eigen huisstijl of een op maat gebouwde instantie krijgen. En dat allemaal op één codebase.

1-2

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all