Hackathon 2018: Team Mint

26 juli 2018

MINT is een onafhankelijk studiebureau voor verkeer en mobiliteit. Ze brengen hun kennis graag letterlijk in beweging. Zo proberen ze met behulp van hun expertise een brug te slaan tussen de huidige verkeerssituaties en mobiliteitsproblematieken en nieuwe inzichten die ze verkrijgen uit verkeersanalyses en mobiliteitsstudies. Om hun analyses te kunnen onderbouwen, beschikt Mint over verkeerssimulatiemodellen die zowel de huidige verkeerssituatie als voor toekomstscenario’s een aantal performance indicators kunnen berekenen. Tijdens de Hackathon werd gezocht naar een manier om de resultaten van hun modellen op een gebruiksvriendelijke wijze over te brengen naar de klant.

Momenteel ervaart MINT problemen met hun klassieke rapportage. Traditioneel verzamelt het studiebureau zijn bevindingen in een rapport met veel figuren en tabellen. Het opstellen hiervan is niet alleen tijdrovend, daarnaast verdwijnt ook een groot deel van de belangrijke inzichten in zo’n snapshot van de situatie. Ze proberen deze nadelen te vermijden door te werken met shapefiles, een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie, die alle data bevat. Deze bestanden vereisen wel enige voorkennis en ervaring met zeer specifieke software, iets wat niet altijd aanwezig is bij de klant.

Hackathon 2018

Met het Hackathon project streeft MINT ernaar om de noodzaak van gespecialiseerde software te elimineren. Concreet gingen ze aan de slag in R om de datamanipulaties uit te voeren. Om de effecten en bevindingen te visualiseren , werd  een extra laag over de data gelegd met behulp van Shiny. Voor de demoversie werd een fictief scenario uitgewerkt waarbij er een nieuwe snelweg werd aangelegd tussen Aarschot en Haasrode met een aparte afrit recht tot op de parking van AE. De uitdagingen lagen vooral in het time managent en de data preparatie.

Resultaten

De tool die ontwikkeld werd tijdens de Hackathon maakt het voor gebruikers mogelijk om een opgevraagd verkeersmodel rechtstreeks in een browser omgeving te bekijken. Ze kunnen de resultaten voor een bepaald gebied op een kaart direct opvragen en ermee aan de slag gaan. Inzoomen, scrollen, wegen aanklikken en andere attributen tonen behoren allemaal tot de mogelijkheden. Op die manier worden de high lights visueel benadrukt en wordt de impact van een verkeersingreep duidelijk en transparant voorgesteld, zeker in vergelijking met de screenshots die MINT nu hanteert.

Hackathon 2018

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all