Hackathon 2018: Team Gecco

27 augustus 2018

De AE Hackathon geeft klanten en prospecten 36 uur om met een innovatief idee én een ‘minimum viable product’ op de proppen te komen. In juni 2018 waren we al aan onze vijfde editie toe. In deze reeks maak je kennis met alle deelnemers. 

Eandis en de uitdagingen in energiedistributie

Netbeheerders op de energiemarkt staan voor steeds meer uitdagingen. Zo hebben de toename van groene energie, de opkomst van systemen voor energieopslag en de massieve uitrol van elektronische voertuigen (EV’s) het aanzienlijk ingewikkelder gemaakt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een fundamentele hoeksteen om het energievraagstuk op te lossen is de zogenaamde digitale meter. Die zal zijn intrede in Vlaanderen in 2019 maken en laat gebruikers toe om energiegegevens rechtstreeks uit te lezen. Netbeheerder Eandis werkte tijdens de Hackathon samen met AE en boog zich over de mogelijkheden die de digitale meter en de bijhorende data met zich meebrengen.

Hackathon 2018 : Team Gecco powered by Eandis

Op naar een smart energy managementsysteem 

Tijdens de Hackathon werkte Team Eandis aan een smart energy managementsysteem dat ze Gecco doopten. Op basis van de meetgegevens van de digitale meter zou het systeem de interacties met het distributienet uiteindelijk moeten minimaliseren. Zo moest Gecco onder meer in staat zijn om beslissingen te nemen over energiestockage en andere slimme toestellen in huis kunnen aansturen. Als er bijvoorbeeld veel (zonne-)energie beschikbaar is, kan Gecco de meest geschikte toestellen inschakelen of prioriteit geven aan energiestockage.

Win-win voor netbeheerder én eindgebruiker

De doelgroep die Team Eandis voor ogen heeft, zijn particulieren en bedrijven die zelf energie produceren door middel van zonnepanelen. Het smart energy managementsysteem biedt daarom zowel eindgebruikers als netbeheerders tal van voordelen. Omdat Gecco de vereiste capaciteit van het distributienetwerk verlaagt, reduceert de applicatie de energiekost voor de eindgebruiker. En netbeheerders zelf hebben evengoed baat bij het systeem. Distributienetten werden initieel immers gebouwd om energie eenzijdig te transporteren van producent tot eindklant. Door de opkomst van lokaal geproduceerde groene energie zijn die energiestromen echter toegenomen en is er vandaag sprake van tweerichtingsverkeer, waardoor het net soms overbelast raakt. Door het net efficiënter te beheren, voorkomt Gecco dat probleem.

Het verloop van de Hackathon voor Team Eandis

Voor Team Eandis verliep de Hackathon bijzonder technisch. Met behulp van derde partij fifthplay, leverancier van smart plugs en appliances, slaagde het team erin om een volwaardige demo van de applicatie neer te zetten voordat de 36 uur voorbij waren. Dankzij de UX-expert die deel uitmaakte van het team, biedt de demo de eindgebruiker zelfs al een uiterst aangename ‘flow’. Een indrukwekkend resultaat!

Hackathon 2018 : Team Gecco powered by Eandis

Gecco met een staartje…

Ondertussen plannen Eandis en AE enkele vervolgsessies om Gecco te demonstreren bij de netbeheerder en bekijken ze hoe het resultaat verder kan worden uitgebouwd tot een volwaardig product. Op termijn biedt Gecco een betere inschatting én voorspelling van de markt. Eandis is zich bovendien bewust van de real-time beschikbaarheid van data en het gemak waarmee derde partijen die gegevens kunnen gebruiken. Op termijn kunnen er zo nieuwe businessmodellen uit voortvloeien, een belangrijke evolutie voor een netbeheerder die zijn markt disruptief ziet veranderen. 

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all