Glenn Dejaeger

Glenn is known for his front end expertise, broad technical knowledge, quality mindset and no nonsense communication. He loves to improve processes and team collaboration and has a passion for everything front end.

Recent Posts

Hackathon 2018: Team Car Trek

By Glenn Dejaeger on 17 juli 2018

Het Car Trek Hackathon team richtte zich met haar idee op bedrijven met een uitgebreide vloot. Traditioneel wordt deze ondersteund door een fleet verantwoordelijke, die bestuurders ontzorgt in geval van schade en hen tijdig informeert over bandenwissels en onderhoud. De uitdaging voor de verantwoordelijke ligt erin om diezelfde service te blijven garanderen in een groeiend wagenpark. De communicatie tussen een bestuurder en de fleet manager verloopt immers niet altijd even vlot door de toenemende afstand tussen beide partijen, of het niet correct invullen van de benodigde formulieren.

Continue Reading

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all