De tijd is rijp om in te zetten op Internet of Things

12 mei 2016

Het volgende is anno 2016 ontegensprekelijk waar:

 1. Het Internet of Things tijdperk is aangebroken
 2. IoT is een blijver
 3. IoT verandert de wereld

In dit artikel zullen we inzoomen op de factoren die deze (r)evolutie faciliteren en uitleggen waarom je als individu en als bedrijf de boot absoluut niet mag missen. De tijd om te handelen is nu.

Internet of Things Connected Devices

Waarom is de pre-IoT wereld onvoldoende (of niet langer) efficiënt?

Laten we beginnen met een vleugje nostalgie: denk aan een tijd, niet zo heel lang geleden, waarin de verwarming van je huis gebeurde door manueel je radiatoren te regelen doorheen je huis. Wanneer je voelde dat het ‘te warm’ of ‘te koud’ is, besliste je om het warmer te maken of om de verwarming af te zetten, radiator per radiator.

Dit manuele proces is een eenvoudig voorbeeld van de manier waarop heel wat van de huidige businessprocessen worden uitgevoerd: manuele interventies gebaseerd op eenvoudige metingen, gedaan op vaste momenten in de tijd. Op deze wijze aan business (of ondersteuning) doen is niet efficiënt en is bezig een zaak van het verleden te worden.

Laten we even uitzoomen naar het bredere plaatje om dit beter toe te lichten.

Het proces van meten of aanvoelen van temperatuur en vervolgens beslissen of je huis meer of minder ‘verwarming’ nodig heeft is een wijdverspreide aanpak. Manuele metingen (zeggen dat het ‘te koud’ of ‘te warm’ is) vinden plaats en op basis daarvan worden beslissingen genomen. Dit is de manier waarop de dingen lange tijd gebeurden: hele industrieën baseerden zich op dit concept. Nu beginnen ze zich echter te realiseren dat deze manier van werken niet de meest efficiënte is én dat het businessopportuniteiten limiteert.

Hiervoor zijn er twee redenen:

1. Je wil geen tijd of middelen verspillen aan het verzamelen van data

Een goed voorbeeld hiervan is de registratie van home-based verbruiksmeters voor gas, water en elektriciteit. Een bevoegde voerde elk jaar een manuele check uit tot op het moment dat beslist werd dat dit te veel tijd kostte (en dus ook geld). Het interval van dit manuele proces werd veranderd van eens per jaar naar eens per twee jaar, gecombineerd met het tussentijds doorsturen van de gegevens door de klant zelf.

Kostbare tijd wordt dus vaak verspild aan triviale zaken. Je kan deze tijd niet gebruiken om iets anders te doen, iets dat echte business value oplevert. In een thuiscontext kan je dit makkelijk negeren, maar in een bredere context, bvb. een waar werknemers bij betrokken zijn, kan een dergelijke werkwijze snel kostelijk worden. Gedurende vele jaren werd de hoeveelheid metingen en de manier waarop deze gebeurden geoptimaliseerd om een zo goed mogelijke balans te bekomen tussen businessnoden en praktische bezorgdheden als beschikbare werkkracht.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de hoeveelheid van meetbare data in de toekomst enkel maar zal toenemen en dat het alsmaar moeilijker zal worden om dit op een manuele manier te beheren. De waardevolle tijd en expertise van alle betrokkenen in het meetproces zou beter anders ingezet worden. Hun focus zou moeten evolueren van ‘deel uitmaken van’ het proces naar het proces te ‘verbeteren’.

2. De frequentie waarop data verzameld wordt heeft een directe link met het aantal businessopportuniteiten.

Wanneer iemand slechts op bepaalde momenten een idee krijgt van de algemene staat van een systeem, dan is er geen enkele manier om een continue stroom aan informatie te voorzien. Er worden enkel afzonderlijke sets van data genoteerd. Data die op lage frequenties wordt verzameld, is enkel goed voor specifieke use cases. Bijvoorbeeld: het registreren van de hoeveelheid elektriciteit dat een huis verbruikt faciliteert het facturatieproces en een high level berichtgeving van de jaarlijkse consumptie.

Die jaarlijkse elektriciteitsconsumptie op jaarbasis capteren zou energieleveranciers in staat stellen om vraag en aanbod af te stemmen op accurate prognoses. Het zou hen ook toelaten om hun klanten gericht te informeren wanneer er zich plotse veranderingen in hun consumptie voordoen (bvb. een sms met “Hallo, dit is uw energieleverancier: zou het kunnen dat je koelkast nog open staat?”)

Kan technologie een uitweg bieden?

Door de technologische evolutie worden een aantal fundamentele en limiterende barrières opgeheven inzake het verzamelen en analyseren van informatiestromen:

 • Meetinstrumenten (of sensoren) worden alsmaar goedkoper en makkelijker om te implementeren
 • Toestellen kunnen alsmaar makkelijker connecteren met de buitenwereld
 • Deze toestellen genereren een hoge hoeveelheid aan (real-time) informatie, waardoor heel wat processen geoptimaliseerd kunnen worden. De kost om een gemeten data op te slaan wordt alsmaar kleiner
 • De technologie om deze berg aan informatie te verwerken en analyseren wordt beter en beter, zodat real-time verwerking en het doen van voorspellingen binnen de mogelijkheden komen te liggen
 • De cloud biedt ogenschijnlijk ongelimiteerde resources, die ingezet kunnen worden wanneer nodig. Bedrijven hoeven daarom niet zelf stevig te gaan investeren in software of infrastructuur; ze kunnen een beroep doen op die resources wanneer ze er nood aan hebben

Al deze elementen zorgen voor makkelijkere toegang tot geconnecteerde toestellen, die op hun beurt informatie kunnen capteren en deze delen met de rest van de wereld. De echte kracht van het Internet of Things zien we pas echt wanneer toestellen (van uiteenlopende aard) worden gecombineerd tot geconnecteerde en geïntegreerde systemen. Elk object of toestel in de fysieke en in de digitale wereld wordt zo deel van een ecosysteem

In het pre-IoT tijdperk was slechts een beperkt aantal elementen in deze ecosystemen in staat om met mekaar te praten. De IoT-gedreven wereld integreert deze elementen en levert een brede waaier aan nieuwe mogelijkheden, diensten en toepassingen op die ons leven kunnen vereenvoudigen.

Het verwarmen van een in een IoT-gedreven wereld ziet er volledig anders uit: alles gebeurt op basis van sensoren op verschillende plaatsen in het huis. Het verwarmingsecosysteem weet wanneer mensen thuis zijn, hoe lang het duurt voor de woning om haar algemene temperatuur aan te passen en is geconnecteerd met weersvoorspellings- en andere bronnen om te bepalen wanneer de verwarming omhoog of omlaag moet gaan. De gasmeter kan ook een onderdeel van dit ecosysteem vormen en bvb. door te zeggen wanneer de prijzen voor gasconsumptie het laagst zijn en statistieken te versturen naar de energieleverancier. Op deze manier kan het gasnetwerk gestuurd en geoptimaliseerd worden in real time.

In het kort: een IoT-gedreven wereld maakt manueel ‘voelen’ overbodig om de juiste temperatuur in je huis te bekomen. Je verwarmingssysteem is ‘slim’ geworden én biedt diensten aan aan andere partijen in het ecosysteem.

Ok, maar wat maakt mij dat uit?

Nu denk je misschien “Wat heeft dit te maken met mij of mijn bedrijf?” of “Dit is veel te specifiek voor mijn business” of zelfs “Ons bedrijf is staat sterk en is winstgevend, wij hebben geen nood aan verandering!”.

Het is onze overtuiging dat elk bedrijf gebaat is bij het toepassen van IoT-principes om zo:

 • Beter zaken te doen: het verbeteren van de manier waarop je momenteel je zaken runt of ze ondersteunt
 • Nieuwe zaken te doen: exploreren en benutten van nieuwe opportuniteiten en bijkomende services aanbieden

Internet of Things advantages

Deze businessopportuniteiten kunnen we best illustreren met een voorbeeld. In Antwerpen is er een initiatief dat Velo heet en dat fietsen verhuurt en deelt. Velo laat klanten toe om een fiets te nemen op verschillende plaatsen doorheen de stad, hem voor een beperkte tijd de gebruiken en dan af te zetten op een andere locatie.

Betere business

Beeld je in dat al deze fietsen zouden voorzien zijn van sensoren die de huidige locatie capteren (mits het respecteren van privacyregels). Dit zou Velo toelaten om exact te weten waar een fiets zich bevindt en waar die in het verleden allemaal is geweest. Dit zou zorgen voor:

 • Beter inplannen van preventief onderhoud in tegenstelling tot periodiek en misschien overbodig onderhoud)
 • Real-time optimalisatie van het netwerk van fietsen/stelplaatsen
 • Terugdringen van diefstal: een fiets stelen wordt een pak minder aantrekkelijk wanneer die real-time getraceerd wordt.
 • ...

Met andere woorden: door IoT toe te passen, kan de algemene waarde van Velo’s business drastisch verhoogd worden, met een betere dienstverlening naar klanten toe en meer (kosten)efficiënte interne processen als resultaat.

Nieuwe business

Stel je voor dat alle fietsen uitgerust zijn met een sensor die de luchtvervuiling meet. Toegegeven, dit is niet meteen een functie gerelateerd aan het delen van fietsen. Maar Velo heeft een grote troef: er rijden continu honderden fietsen van hen doorheen Antwerpen. De kost om luchtvervuilingssensoren te integreren in de fietsen is beperkt en zorgt voor real-time informatie over de luchtkwaliteit in Antwerpen. (Beeld je daartegenover eens in wat de kosten zijn van het manueel meten van luchtkwaliteit). Deze informatie is uitermate nuttig voor lokale autoriteiten en maakt een partnership tussen Velo en de stad Antwerpen waardevol voor beide partijen.

Door IoT toe te passen op Velo’s huidige business, kan het bedrijf zich gaan transformeren van een louter verhuursdienst tot een partij die waardevolle informatie aanbiedt. Op die manier kunnen er extra diensten aangeboden worden, bovenop het bestaande aanbod, en met een minimum aan kosten.

We zijn ervan overtuigd dat Internet of Things de wereld die we vandaag kennen drastisch zal veranderen en dat elk bedrijf gebaat is bij het exploreren van de mogelijkheden die IoT biedt. Het zal je toestaan om je huidige businessmodel te verbeteren en om nieuwe opportuniteiten aan te boren. En als het even kan, allebei.

Om deze weg in te slagen heb je wel de juiste ingesteldheid en expertise nodig. Daarom adviseren we om te starten met een bijeenbrengen van een kleine groep van open-minded mensen binnen je bedrijf en in zee te gaan met een partner die faciliteert, uitdaagt en coacht. Een partner die je bijstaat in het ontwikkelen van een duidelijke visie op wat IoT voor je bedrijf kan betekenen en een plan opstelt om die visie werkelijkheid te laten worden.

Contacteer ons als je de IoT-opportuniteiten voor jouw bedrijf wil ontdekken.

Met dank aan Johan Moons voor zijn hulp bij het samenstellen van dit artikel.

Tim Schaeps

Written by Tim Schaeps

Post a Comment

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all