Organisaties zijn voortdurend in beweging. Ze dienen zich constant aan te passen aan de veranderende omgeving en hun concurrentievoordeel te bewaken. IT-doelstellingen moeten worden afgesteld op die bedrijfsstrategie zodat de beperkte middelen worden toegewezen aan de meest geschikte projecten en initiatieven. Het verhogen van de efficiëntie van uw IT-afdeling is essentieel om softwarereleases te realiseren die kwaliteit, market-fit en snelle time-to-value garanderen.

Software engineering bevindt zich in de kern van onze offerings. Het is onlosmakelijk verbonden met het AE DNA en dient als dé uitvalsbasis van waaruit onze organisatie zich al meer dan 20 jaar ontplooit. We zorgen voor een end-to-end aanpak van ideation tot oplevering. Met een aanpak op maat, opgebouwd uit een set van bewezen tools, stapt AE mee in uw verhaal. In agile tijden bewaren we het overzicht en zetten we snel stappen in de richting van maturiteitsverhoging en oplevering. AE helpt haar klanten op verschillende niveaus door key spelers met de juiste expertise in het team te brengen of door het team volledig te ontzorgen met een totaalaanpak waarbij het design en ontwikkelingsproces wordt overgenomen door onze Software factory.

Software Factory

Een multidisciplinair team met alle nodige competenties werkt het project uit. Alle betrokken stakeholders worden op een agile manier meegenomen doorheen heel de projectcyclus. Hierbij neemt het team, zowel on – als off-site de analyse, het design en de ontwikkeling van de oplossing op zich.

Customer Focused

De ervaring van de eindgebruiker gaat over veel meer dan enkel en alleen het waarnemen van een mooi design. AE helpt de noden van end-users te concretiseren om zo uw diensten belevingsgericht te kunnen aanbieden aan uw doelgroep. Op die manier bouwen we in co-creatie een duurzaam engagement uit met uw klanten.

Specialized Assessments

Assessments helpen klanten om prioriteiten te stellen, maar ook om meer fundamentele discussies en onderwerpen transparant ter sprake te brengen. De gespecialiseerde ervaring binnen AE waarop het team kan rekenen maakt het mogelijk om pijnpunten en potentiële oplossingen te identificeren en over te brengen.

 

AE_HACKATHON_lageresolutie111.jpg

Een efficiënte IT-afdeling spoort knelpunten in het proces van Software Development Lifecycle (ALM, DevOps, Testautomatisering, enz.) op en pakt die ook effectief aan.

Onze co-creatie methode stelt ons in staat om klanten in hun volledig traject te ondersteunen, van een eerste idee tot een operationeel product. Dergelijke projecten hebben een grotere slaagkans bij voldoende buy-in en engagement van alle stakeholders. De implementatie van een gedegen change managementstrategie is hierbij de sleutel tot succes.

Leer ons kennen!

Iedereen is ervan overtuigd dat innovatie de sleutel is tot de toekomst. We hebben geleerd van onze gesprekken met u dat het niet zo eenvoudig is om van 'inspiratie naar implementatie' naar 'waardecreatie' te gaan. Beschik jij over de vaardigheden, mensen en kennis om innovatie tot stand te brengen? Van idee naar marktintroductie gaan is geen gemakkelijke onderneming. Daarom willen we samen met u innoveren!

Registreer voor onze aankomende AE Foyer over Lean Innovation

25 oktober 2018 bij Quartier Papier.

Relevant blogposts