Om te overleven in een VUCA(p) world en zich snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden moeten vooraanstaande bedrijven agility en duurzaamheid combineren. AE begeleidt organisaties richting dat doel met haar Enterprise Transformation offering. De pragmatische aanpak die we hanteren is gebaseerd op de best practices van de markt (SAFe, Scrum, Lean, Kanban, DevOps) en op onze jaren van agile transformatie experience die organisaties in staat stelt strategisch te werk te gaan. In co-creatie leggen we groeipijnen en pijnpunten bloot. Het resultaat is een roadmap die klanten niet alleen op weg zet naar fundamentele verandering, maar ook inzicht geeft in hoe ze zichzelf moeten organiseren om dat te bereiken. De Agile business wordt steeds ondersteund door een flexibele IT-omgeving.

We positioneren enterprise-architectuur als een manier om de veranderingscapaciteit in werkelijkheid om te zetten. Met een duidelijk zicht op de onderneming als geheel, kan u met vertrouwen beslissingen nemen en volgende stappen ondernemen.

Agile transformation

Onze agile offering is tweezijdig. Enerzijds willen het businessluik snel laten reageren op een opportuniteit in de markt. Anderzijds willen we IT zodanig reorganiseren dat het veel sneller kan schakelen met andere partijen om zo uit te groeien tot een wendbaar bedrijf. Daarvoor leveren we just-enough, just-in-time Enterprise-architectuur voor uw organisatie om toekomstbestendig te zijn.

Merger & Acquisition

Bedrijven die fuseren engageren zich voor een maandenlang proces waarin te trachten een geïntegreerde werking op poten te zetten. Processen en producten moeten op elkaar worden afgestemd, de markt moet worden verdeeld en proces efficiëntie en schaalvoordelen moeten worden geïdentificeerd. Architectuur-gedreven bieden we een gestructureerde manier aan om grote projecten aan te pakken.

EA as a service 

Bedrijven met een meer bescheiden IT afdeling hebben vaak niet de juiste knowhow of competenties in huis om zeer ad hoc een antwoord te bieden op bepaalde uitdagingen. AE ziet het als haar taak om die organisaties te ondersteunen in staffing en aanwerving, structurering en het up and running krijgen van hun enterprise architecture dienst. We streven ernaar om onszelf vlot uit te faseren en zelfs overbodig te maken.

Flight planning.jpg

Onze expertise/methodologie is sectoronafhankelijk inzetbaar. In een strategische denkoefening starten we de reflectie en flight planning op uw organisatie om de noden in kaart te brengen. Met uw zakelijke context in het achterhoofd verdiepen we ons in uw realiteit, strategie en zakelijke doelen. In enkele dagen zetten we een kader neer om u opnieuw een overzicht te schenken. Daarna bereiken we een akkoord over het pad voorwaarts om de verandering in te zetten.

We doen dat door domeinen, architecten en experts te identificeren en in staat te stellen een flexibel change management traject uit te bouwen. Ondertussen verliezen we cultuur en context niet uit het oog.

De ontwikkeling van een mature IT-afdeling

Enterprise Transformation zet zowel in op veranderingen aan business-, als aan IT-kant. Bij die laatste wordt er vooral ingezet op maturiteitsverhoging en het aanleren van betere technieken. AE profileert zich als partner om uw werknemers mee te nemen in de bocht die men moet maken om digitalisering te kunnen bijbenen. Doorheen gespecialiseerde opleidingen, workshops en on-the-job coaching ontplooien we een algemeen inzetbaar kennisoverdracht-systeem.

Ontwikkel uw Learning organisation

Relevant blogposts