De verwachtingen met betrekking tot IT-afdelingen binnen competitieve bedrijven zijn hoog gespannen op vlak van het beheersen van de complexiteit en het snel benutten van nieuwe kansen. Er wordt verwacht van organisaties dat ze integreren met een veelvoud aan systemen, met inhoud die beschikbaar is op elk device. Digitalisering raast aan een razend tempo voorbij waardoor flexibiliteit en het leveren van toegevoegde waarde aan klanten een uitdaging kan worden.

In die belangrijke, bewegende dynamieken wil AE als partner knowhow, snelheid en efficiëntie combineren om zo uw bedrijf met herwonnen slagkracht vooruit te helpen. Wij geloven dat een weloverwogen en uitgedachte visie aan de grondslag ligt van een succesvolle business. Het vatten van die basis is essentieel om enerzijds de bigger picture te bewaken en anderzijds in de details te duiken. Samen maken we de vertaalslag naar constraints en opportuniteiten voor de uitvoerende teams.

Duurzaamheid

We leveren projecten op die niet alleen zijn ingebed in uw organisatie, maar ook in uw omliggend ecosysteem en in de evolutie van uw ondernemingslandschap. Het resultaat is een duurzame, architecturaal gedreven oplossing die als basis dient voor toekomstige acties die mee de koers zullen bepalen van uw bedrijf.

Integratie

Integratie heeft invloed op letterlijk elk aspect van uw bedrijf. Dat vraagt om een specifieke architecturale aanpak. Naast aspecten van standaardisatie (van processen en softwarepakketten) en virtualisatie (cloud computing), helpen we klanten ook met kanaal-, proces-, applicatie- en data-integratie.

Business en IT

Een gestructureerde methodiek helpt om snel een helder inzicht te krijgen in de business- en project context. Doordat de complexiteit inzichtelijker gemaakt wordt, ontstaat er een breed gedragen verhaal waarin business en IT elkaar vinden.

 

AE Solution: Architectural design & Engineering

Veel bedrijven worstelen met het in kaart brengen van hun eigen IT-landschappen. AE ondersteunt bedrijven door het verbinden van verschillende initiatieven. Een gerichte, pragmatische aanpak met aandacht voor architectuur en een onderbouwde methodologie. We bewaken kwaliteit en consistentie in projectaanpak, teamsamenstelling en expertise. Het resultaat is een duurzame architectuur waarbij een team aan de slag kan, waarbij het regelmatig constructieve feedback krijgt en waarbij klanten vol vertrouwen kunnen werken aan de essentiële zaken op een aangename manier.

"Just enough" architectuur in een agile transformatie

Bedrijven bevinden zich momenteel midden in een grote digitale transformatie. Snel kunnen inspelen op nieuwe behoeften en verwachtingen van klanten is cruciaal. Daarom worden projectteams anders georganiseerd. Er worden bijvoorbeeld steeds meer SCRUM-teams samengesteld om software flexibeler te maken. Bij klanten rijst echter herhaaldelijk de vraag welke plaats architectuur moet krijgen in dat verhaal.

Ontdek deze case

Relevant blogposts